24. september 2011  
  Vannveien mellom Middelhavet og Norsjøen ender i Port Saint-Louis
 
 

Kontinuerlig vannvei ligger klar for dem som vil unngå Atlanterhavskysten og Biscayabukta. Med hundrevis av sluser og minst tigangeren i antall broer deler kanalene Europa i to. Alt etter hvor baugen din peker, så starter eller slutter vannveien akkurat der vi er nå - i Port Saint-Louis i Provence. Kanalene starter i byen Lauwersoog i Nederland, og går gjennom Belgia og hele Frankrike. Et sted på veien føyer kanalsystemet fra vestre deler av Frankrike seg til, for dem som allikevel velger Biscaya for å få med seg noen store Medoc-viner.

Den kommersielle trafikken er nesten borte. Bare i utløpene i hver ende er det nevneverdig kommersiell aktivitet. Hvordan dette ser ut i nord har vi ikke sett, men området rundt Rhônens utløp i Middelhavet er industri, industri og atter industri. Dette er ikke noen sjarmerende del av Frankrike slev om det er Provence! Oljeterminale avløser konteinerhavner og ro-ro-skip krever nesten hver kvadratmil på vannet - bare å holde unna.
Port Saint-Louis bærer preg av å ligge på en mudderbanke i hoveddeltaet til Frankrikes største elv. Det er ikke mye som sporer til utvikling, men den lille byen har alt en trenger. Området har også utviklet seg til å bli betydningsfullt innen fritidsbåttjenester. Vi ligger ved Port Napoléon - en topp marina med et tjenestetilbud og en organisering jeg ikke har sett maken til noe sted. Prisene reflekterer foreløpig ikke kysten for øvrig. Det er fornuftige priser her, og mange bruker dette som vinteropplag. Men prisnivået kommer sikkert til å øke med økende publisitet og suksess.

Fakta om kanalen:

Minste dybde 1,6 meter
Fri lufthøyde Maksimum 2,4 meter (så, ned med mastene og bøy nakken!)
Maksimum bredde på båt 5,5 meter
Broer Nesten alle broer er faste. Sving- og løfebroer er unntakene